Hotline: 089.889.2468  *   Zalo: 0912378124   *   Email: duongpd@vastco.vn

Tài khoản:
Mật khẩu:
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Phần mềm kế toán - BOSS Accounting

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

ASTech xin chào và trân trọng giới thiệu quí khách:

 

BOSS ACCOUNTING

Optimal Accounting Software Solution for Business

Giải pháp phần mềm kế toán tối ưu kinh doanh

 

+ Thông số kỹ thuật

-          Ngôn ngữ lập trình: VF 8.0/9.0

-          Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2000/2005

+ Cấu hình máy tính tối thiểu Pentium III

-          RAM 128 MB

-          Chip PIII 1.0 GB

-          Hardisk 20 GB

+ Kiến trúc của BOSS Accounting

-          Giải pháp phần mềm kế toán BOSS Accounting được thiết kế theo dạng Module, mỗi module chính tương ứng với một phân hệ kế toán theo lý thuyết giúp người dùng dễ sử dụng, hình dung và liên tưởng.

-          Kiến trúc giải pháp theo dạng module giúp cho việc phân quyền người sử dụng dễ dàng hơn, linh hoạt hơn

-          Giữa các module có sự liên kết hoặc độc lập với nhau nhưng đều tổng hợp số liệu vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

 

+ Thành phần tham gia Hệ thống BOSS Accounting

-          Ban lãnh đạo: Ban lãnh đạo công ty thu nhận các số liệu tổng hợp từ phần mềm làm cơ sở đưa ra các quyết định nhập hàng, bán hàng, sản xuất, thu hồi công nợ.

-          Bộ phận kế toán: Cập nhật các chứng từ kế toán, tổng hợp các số liệu kế toán, lập các báo cáo trình Ban lãnh đạo công ty, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

-          Các bộ phận khác: Bộ phận kinh doanh cập nhật thông tin đơn hàng, xem thông tin bán hàng, hàng hóa tồn kho. Bộ phận điều độ sản xuất xem thông tin hàng hóa vật tư tồn kho để chủ động cho sản xuất. Bộ phận quản lý nhân sự tính lương và bảo hiểm.

+ Các gói BOSS Accounting tương ứng với lĩnh vực SXKD hoặc qui mô công ty

-          Doanh nghiệp thương mại dịch vụ vừa và nhỏ

-          Doanh nghiệp thương mại dịch vụ qui mô lớn

-          Doanh nghiệp sản xuất qui mô nhỏ

-          Doanh nghiệp sản xuất qui mô lớn

-          Doanh nghiệp xây dựng qui mô nhỏ

-          Doanh nghiệp xây dựng qui mô lớn

-          Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn

-          Doanh nghiệp kinh doanh đồ uống, nước giải khát, bia, rượu

-          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mỗi gói BOSS Accounting ở trên sẽ có những module chức năng tương ứng với đặc điểm quản lý và chi phí bản quyền, chi phí triển khai phù hợp.

+ Đặc tính của BOSS Accounting

-          Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server: Đảm bảo tốc độ cập nhật dữ liệu và xem in báo cáo nhanh, dữ liệu an toàn khi xảy ra các sự cố máy tính như mất điện và virus, cơ chế bảo mật và phân quyền nhiều lớp.

-          An toàn số liệu: Có thể sao lưu dữ liệu dự phòng theo khoảng thời gian, theo từng loại chứng từ, sao lưu toàn bộ.

-          Import, Export dữ liệu: Lấy dữ liệu vào và đưa dữ liệu ra với các ứng dụng Excel, Access, phần mềm kế toán khác, phần mềm hỗ trợ kê khai, Website.

-          Nhiều người sử dụng: Song song nhiều người dùng phần mềm thông qua máy chủ và các máy tính khác trong mạng nội bộ công ty (LAN).

-          Phần quyền người sử dụng: Phân quyền người sử dụng theo nhóm chức năng, theo quyền cập nhật, theo vết chứng từ, quyền xem giá vốn.

-          Song ngữ: Giao diện và báo cáo song ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt

-          Chế độ báo cáo tài chính: Tùy chọn báo cáo tài chính theo QDD15 hay QĐ48

-          Hình thức sổ sách kế toán: Tùy chọn các hình thức sổ sách kế toán Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ hay Nhật ký chứng từ.

-          Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Theo đường thẳng hoặc tỷ lệ, theo nguyên giá hoặc giá trị còn lại

-          Phương pháp tính giá hàng xuất kho: Trung bính tháng, trung bình di động, đích danh, nhập trước xuất trước.

-          Số chứng từ: Tùy chọn để chế độ tự động nhảy theo ngày, tháng, năm hoặc đánh lại số thứ tự chứng từ.

-          In hóa đơn đỏ: Tích hợp chức năng in hóa đơn đỏ.

-          Phân đoạn cập nhật số liệu: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, quản lý.

 

-          Excel: Đưa dữ liệu báo cáo ra Excel theo khuôn dạng đẹp và đầy đủ thông tin dữ liệu, đưa được từng chứng từ ra Excel.

-          Sắp xếp: Tùy chọn trường sắp xếp khi xem in các báo cáo

-          Copy: Chức năng copy chứng từ rất hữu ích khi có các chứng từ lặp lại giống nhau.

-          Tìm kiếm: Khi cập nhật dữ liệu, khi xem báo cáo có thể tìm kiếm, lọc dữ liệu theo nhiều chỉ tiêu mã, tên, địa chỉ, diễn giải.

-          Chênh lệch tỷ giá: Xử lý chênh lệch tỷ giá theo chứng từ, theo thời gian, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm.

-          Tài khoản ngoài bảng: Định khoản đơn và có sổ chi tiết riêng

-          Quản lý công nợ: Theo khách hàng, hợp đồng, hạn thanh toán, hạn mức công nợ

-          Quản lý khế ước vay: Theo dõi số dư khế ước vay và cảnh báo thời hạn dải ngân

-          Quản lý chi phí: Theo dõi chi phí theo tài khoản, khoản mục, hợp đồng, đối tượng

-          Quản lý doanh thu: Theo dõi doanh thu bán hàng theo nhân viên, khách hàng, theo bộ phận, theo ca, theo đơn vị.

-          Quản lý hàng tồn kho: Theo mặt hàng, màu sắc, kích cỡ, đơn vị tính, lượng tồn

-          Phân bổ chi phí: Theo số lượng, giá trị, chi phí NVL, chi phí NC, doanh thu

-          Thiết kế báo cáo: Người dùng có thể tùy chỉnh một số tiêu đề, chỉ tiêu báo cáo

-          Tùy chỉnh tiêu đề giao diện: Người dùng có thể thay đổi tiêu đề chức năng, tiêu đề báo cáo mặc định trong phần mềm.

-          Tính mở: Hệ thống BOSS Accounting sẵn sàng tích hợp thêm các module Quản lý đơn mua hàng, quản lý đơn bán hàng, tính lương BHXH, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, tích hợp mã vạch cho bán lẻ.

+ Các module cơ bản của BOSS Accounting

-          Kế toán tổng hợp

-          Kế toán vốn bằng tiền

-          Kế toán công nợ

-          Kế toán bán hàng

-          Kế toán mua hàng

-          Kế toán hàng tồn kho

-          Kế toán tài sản dụng cụ

-          Kế toán chi phí giá thành

-          Báo cáo thuế

-          Báo cáo tài chính

-          Sổ sách kế toán

-          Hệ thống

+ Các module chức năng mở rộng của BOSS Accounting

-          Phiếu bán lẻ tích hợp mã vạch

-          Quản lý đơn mua hàng

-          Quản lý đơn bán hàng

-          Quản lý sản xuất

-          Quản lý nhân sự

-          Danh mục từ điển kế toán tài chính

-          Tính lương và bảo hiểm

-          Báo cáo quản trị

 

+ Qui trình cung cấp và triển khai BOSS Accounting

-          Khảo sát yêu cầu quản lý của khách hàng

-          Gửi tài liệu mô tả giải pháp tới khách hàng

-          Gửi báo giá tới khách hàng

-          Ký hợp đồng với khách hàng

-          Thống nhất kế hoạch triển khai với khách hàng

-          Tiến hành triển khai ứng dụng phần mềm

+ Sản phẩm dịch vụ và chế độ bảo hành

-          Cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm, cài đặt phần mềm trên một máy gọi là máy chủ và không giới hạn số lượng máy trạm cháy phần mềm thông qua mạng LAN.

-          Cung cấp theo bản quyền sử dụng phần mềm: Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt lại phần mềm khi có sự cố, đĩa CD bộ cài phần mềm

-          Đào tạo sử dụng trực tiếp theo dự kiến kế hoạch triển khai

-          Bảo hành: Dịch vụ bảo hành hệ thống chương trình là hoạt động hỗ trợ bảo đảm cho hệ thống chương trình làm việc tốt sau khi cài đặt. Các công việc chính bao gồm:

o       Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của người dùng qua điện thoại, fax, email, Internet, hoặc tại chỗ người dùng

 

o       Sửa lỗi kỹ thuật của phần mềm khi người sử dụng gặp sự cố và có yêu cầu cụ thể

o       Bảo đảm tính tương thích giữa phiên bản hiện tại của phần mềm và các phiên bản mới kế tiếp (trong trường hợp người sự dụng muốn thay đổi và cập nhật thêm nhiều tính năng mới về mặt chương trình)

o       Tất cả các dữ liệu hư hỏng, chương trình bị mất sẽ được cài đặt lại (nếu có thể)

-          Các vấn đề ngoài phạm vi bảo hành: Virus tấn công từ Internet, Hư hỏng vật lý máy móc thiết bị, Thiên tai, Lỗi gây ra do người sử dụng cố ý xóa dữ liệu, format đĩa cứng.

 

Phụ trách kinh doanh

Phạm Đình Dưỡng
Mobile: 0912378124, Email: duongpd@vastco.vn

Tin mới
Để tiết kiệm thời gian và công sức làm kế toán báo cáo thuể công cụ phần mềm kế toán cần có những tiện ích như: Excel, XML, HTKK...
Mục đích: Xuất bảng kê bán ra mua vào ra Excel theo mẫu biểu TT 156/2013...
Người làm kế toán tự tạo tên và địa chỉ doanh nghiệp, lựa chọn doanh nghiệp cập nhật dữ liệu trong danh sách...
ASTech đã cập nhật chức năng chuyển bảng kê thuế từ BOSS Accounting, EFC Accounting sang phần mềm HTKK 3.0...
Cung cấp các loại máy in và phần mềm in tem, mã vạch. Thiết kế các mẫu tem theo yêu cầu. Cty còn cung cấp các loại giấy copy, giấy in A3, A4, A5 đủ chủng loại....
Hỗ trợ trực tuyến
Mrs. Huyền 0988.829.881: huyent8087@gmail.com
Hotline 089.889.2468: duongpd@vastco.vn
Tel: 04 62600342
Fax: 04 62810815
Hotline: 0912378124
Liên kết website
Trực tuyến: 14 - Lượt truy cập: 1,199,378

CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG - ASTECH
P208 nhà B3D Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 62600342 - Fax: 024 62810815, Email: duongpd@vastco.vn, Zalo: 0912378124, Hotline: 089.889.2468
 Đào tạo nhân viên kế toán  | Cung ứng nhân sự kế toán
 

Copyright by ASTechCorp